Starosće pěstowarnje dla

pjatk, 21. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnje přidatne srědki za wonkowne připrawy zapowědźili

Chrósćicy (JK/SN). Wšitko druhe hač spokojom běchu Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo na swojej wčerawšej zhromadźiznje. Wulke brjušebolenje načini jim nowa, hakle njedawno wotewrjena pěstowarnja „Chróšćan kołć“. Zo bychu wonkowne wuhotowanje wokoło pěstowarnje k wotewrjenju dokónčić móhli a při tym za rostliny trěbne wjedrowe wobstejnosće wobkedźbowali, běchu so přidatnych srědkow nadźijejo rozsudźili, přepodać nadawk firmje z najpřijomnišim poskitkom. Tež tón pak ležeše nad planowanymi wudawkami. Tohodla zapoda gmejna próstwu wo přidatne 200 000 eurow, kotrež pak jej njepřizwolichu. Hakle wčera dóstachu to pisomnje zdźělene. Nětko ma gmejna hoberski problem. Wčera najprjedy raz oficialnje wobzamknychu, přepodać nadawk za wonkowne wuhotowanje, po tym zo běchu wjesnjanostu Marka Klimana (CDU) a radźićela Jana Wjeselu do toho społnomócnili, hladajo na počas nadawk wudać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND