Na ratarskej fachowej šuli so zeznałoj

wutora, 25. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(1 )
Złotaj jubilaraj Jan Pjech a jeho mandźelska Hilža  Foto: Alfons Handrik Złotaj jubilaraj Jan Pjech a jeho mandźelska Hilža Foto: Alfons Handrik

Wjele dobrych přećow přiwuznych, přećelow a wjesnjanow přijimujetaj dźensa w Nowej Wjesce Jan Pjech a jeho mandźelska Hilža. Na swojim złotym kwasu zhladujetaj strowaj a čiłaj na zbožowne zhromadne pjeć lětdźesatkow.

Jan Pjech narodźi so 22. awgusta 1939 w Nowej Wjesce a wotrosće tam ze staršim bratrom a młódšej sotru w serbskej katolskej swójbje. 1945 zastupi do Worklečanskeje šule. Wuchodźiwši šulu 1953 poda so k Lajdrecom do Nuknicy, hdźež je jako pohonč dźěłał a so připódla na fachoweho ratarskeho dźěłaćerja wukubłał. Dźěłajo na to na Wojerowskich twarnišćach wón bórze spózna, zo słuša jeho lubosć ratarstwu a přirodźe. Tuž sydny so 1964 znowa na šulsku ławku w Kamjenskej a Budyskej šuli za ratarstwo a sta so tak ze statnje pruwowanym ratarjom. Wuspěšnje skutkowaše w Lejnjanskim prodrustwje, hač do lěta 1979 jako pólny brigaděr w Miłoćicach a hač do rentnarskeje staroby pola Sorabije, z toho wjele lět jako nawoda za wobkopanki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND