Na ratarskej fachowej šuli so zeznałoj

wutora, 25. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(1 )
Złotaj jubilaraj Jan Pjech a jeho mandźelska Hilža  Foto: Alfons Handrik Złotaj jubilaraj Jan Pjech a jeho mandźelska Hilža Foto: Alfons Handrik

Wjele dobrych přećow přiwuznych, přećelow a wjesnjanow přijimujetaj dźensa w Nowej Wjesce Jan Pjech a jeho mandźelska Hilža. Na swojim złotym kwasu zhladujetaj strowaj a čiłaj na zbožowne zhromadne pjeć lětdźesatkow.

Jan Pjech narodźi so 22. awgusta 1939 w Nowej Wjesce a wotrosće tam ze staršim bratrom a młódšej sotru w serbskej katolskej swójbje. 1945 zastupi do Worklečanskeje šule. Wuchodźiwši šulu 1953 poda so k Lajdrecom do Nuknicy, hdźež je jako pohonč dźěłał a so připódla na fachoweho ratarskeho dźěłaćerja wukubłał. Dźěłajo na to na Wojerowskich twarnišćach wón bórze spózna, zo słuša jeho lubosć ratarstwu a přirodźe. Tuž sydny so 1964 znowa na šulsku ławku w Kamjenskej a Budyskej šuli za ratarstwo a sta so tak ze statnje pruwowanym ratarjom. Wuspěšnje skutkowaše w Lejnjanskim prodrustwje, hač do lěta 1979 jako pólny brigaděr w Miłoćicach a hač do rentnarskeje staroby pola Sorabije, z toho wjele lět jako nawoda za wobkopanki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND