Sensibelnosć dale trěbna poručenje

štwórtk, 27. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Serbska rozprawa Choćebuskej zhromadźiznje měšćanskich zapósłancow

Choćebuz (SN/at). Bjezwokrjesne město Choćebuz tči dale w přiwótřenym financnym połoženju a je wulce zadołžene. Na­jebać to pak je jako centrum serbskeho sydlenskeho ruma w Braniborskej za naležnosće našeho ludu wotewrjeny a tež pjenjezy přewostaja. To bě z lětušeje rozprawy wusłyšeć, kotruž je społnomócnjena za serbske naležnosće města Anna Kosacojc-Kozelowa wčera tamnišej zhromadźiznje měšćanskich zapósłancow wo swojim lětušim skutkowanju podała. Jako hosćej běštaj předsyda Rady za na­ležnosće Serbow Braniborskeje Torsten Mak a zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Kóńcaŕ přitomnaj. Diskusija wo rozprawje njeje so bohužel wuwiła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND