Wuběrk nowe próstwy gmejnow wita

pjatk, 28. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Gozna (SN). Wuběrk za serbske naležnosće wokrjesa Sprjewja-Nysa je srjedu w Goznej namjety Rady za serbske naležnosće Braniborskeho krajneho sejma witał, za dalše komuny přisłušnosć k serbskemu sydlenskemu rumej zwěsćić. Rada bě namjetowała, přisłušnosć Derbna, Gubina, Baršća, Kopańc­ a dalšich gmejnow wokrjesa deklarować, kaž z lista wuběrka wuchadźa. „W potrjechenych komunach je wobstajna rěčna a kulturna tradicija přez wotpowědne fakty a pokazki hač do dźensnišeho dopokazujomna, byrnjež jednotliwe wuměnjenja wšelake byli.“ Takle rěka w dokumenće, kotryž staj předsyda Fred Kaiser a městopředsyda Egbert S. Piosik podpisałoj. Wuběrk za serbske naležnosće wokrjesa Sprjewja-Nysa wočakuje, zo Kraj Braniborska próstwy serbskeje rady krajneho sejma pozitiwnje registruje, je swědomiće pruwuje a wěcywustojnje wo nich rozsudźi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND