Wjelki třěleć móžno

srjeda, 02. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Tež na politiskim rańšim piwku w Kamjencu steješe tema „Wjelki w Sakskej“ njedawno w srjedźišću zarjadowanja. Něhdźe 60 wopytowarjow je tam zdźěla kontrowersnje diskutowało. Mnozy, wosebje hońtwjerjo a plahowarjo wowcow, wuprajichu so přećiwo dalšemu rozmnoženju wjelkow, byrnjež jich argumenty přeco wěcowne njebyli.  Foto: pa/Sunbird Images Tež na politiskim rańšim piwku w Kamjencu steješe tema „Wjelki w Sakskej“ njedawno w srjedźišću zarjadowanja. Něhdźe 60 wopytowarjow je tam zdźěla kontrowersnje diskutowało. Mnozy, wosebje hońtwjerjo a plahowarjo wowcow, wuprajichu so přećiwo dalšemu rozmnoženju wjelkow, byrnjež jich argumenty přeco wěcowne njebyli. Foto: pa/Sunbird Images

Krajny rada Michael Harig namołwja k „regulowanju črjódow“

Budyšin (SN/mwe). W Rěčičanskim kontaktnym běrowje „Wjelči regiona Łužica“ wo tym rozmysluja, zo smědźa hońtwjerjo přichodnje wjelki třěleć. Tole wuchadźa z najaktualnišeje informacije „Měł-li na­jebać přidatne škitne naprawy wuspěch wuwostać, je wotstronjenje jednoho abo wjacorych wjelkow jako posledni srědk móžne“, w nowinskim wozjewjenju rěka. Takle běrow, kotryž je w nošerstwje Zhorjelskeho krajnoradneho zarjada/wokrjesneho lěsniskeho zarjada, na masiwne kritiki plahowarjow wowcow, politikarjow, hajnikow a wosebje znjeměrnjenych woby­dlerjow reaguje. Wšako su wjelki Ró­žeńčanskeje a dalšich črjódow w mi­njenym času wospjet wowcy na dosć derje škitanych pastwišćach nadpadowali a morili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND