Chcedźa nowu pěstowarnju twarić

štwórtk, 03. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wšitkim staršim za jich dźěći pěstowarske městno zaručić, je w Kulowje tuchwilu wulki problem. To ma so za ně- hdźe dwě lěće změnić, kaž měšćanska rada wčera wobkrući.

Kulow (AK/SN). Hač do kónca lěta 2018 ma w Kulowje nowa pěstowarnja nastać. Jeje nošer ma katolska wosada być, kotraž stara so tuchwilu wo katolsku pěstowarnju Jakubecowy wustaw. „Lětsa chcemy ležownosć kupić, twarske dźěła slěduja klětu a 2018“, rozłoži komornik Thomas Woelke na wčerawšim posedźenju Kulowskeje měšćanskeje rady. Inwesticija ma dohromady štyri miliony eurow płaćić. Z toho přewozmje město třećinu jako swójski podźěl, dwě třećinje matej ­spěchowanske srědki być. Tři wažne rozsudy nastupajo nowu pěstowarnju su ­radźićeljo jednohłósnje wobzamknyli, a to za nakup ležownosće při Zahrodowym puću, za nastajenje wobtwarjenskeho plana a za wupisanje planowanja po wšej Europje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND