Chcedźa nowu pěstowarnju twarić

štwórtk, 03. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wšitkim staršim za jich dźěći pěstowarske městno zaručić, je w Kulowje tuchwilu wulki problem. To ma so za ně- hdźe dwě lěće změnić, kaž měšćanska rada wčera wobkrući.

Kulow (AK/SN). Hač do kónca lěta 2018 ma w Kulowje nowa pěstowarnja nastać. Jeje nošer ma katolska wosada być, kotraž stara so tuchwilu wo katolsku pěstowarnju Jakubecowy wustaw. „Lětsa chcemy ležownosć kupić, twarske dźěła slěduja klětu a 2018“, rozłoži komornik Thomas Woelke na wčerawšim posedźenju Kulowskeje měšćanskeje rady. Inwesticija ma dohromady štyri miliony eurow płaćić. Z toho přewozmje město třećinu jako swójski podźěl, dwě třećinje matej ­spěchowanske srědki być. Tři wažne rozsudy nastupajo nowu pěstowarnju su ­radźićeljo jednohłósnje wobzamknyli, a to za nakup ležownosće při Zahrodowym puću, za nastajenje wobtwarjenskeho plana a za wupisanje planowanja po wšej Europje.

W Jakubecowym wustawje je přemało městna, čehoždla bychu jón powjetšić dyrbjeli. Nimo toho dyrbjeli objekt modernizować a nastupajo wohnjoškit ponowić. 20. apryla 2016 běchu so tuž zasadnje za nowu pěstowarnju rozsudźili. „Wjeselimy so, zo smy ze Zahrodowym pućom kmane městno namakali“, rjekny wčera měšćanosta Markus Posch (CDU). Wone je blisko Krabatoweje zakładneje šule, štož je za zaměstnjenje horta wulka lěpšina. Dokelž je teren w tak mjenowanym wonkownym wobłuku, dyrbja twarski plan nastajić. Za nakup ležownosće a za planowanje je 300 000 eurow trěbnych. Nowotwar sam ma 3,7 milionow eurow płaćić.

„Nowotwar na kóždy pad witam. Při zastaranju dźěći knježi w měsće wulka nuza, dokelž kapacity pobrachuja“, měnješe radźićelka Susanne Kockert (Kulowske powšitkowne wobydlerske zastupnistwo). „Nowa pěstowarnja měła tajka być, zo tež přichodnym žadanjam wotpowěduje.“ Runje w zwisku z tuchwilnym třećim twarskim wotrězkom za bydlensku štwórć Při Třělnišću liči Susanne Kockert z tym, zo so dalše młode swójby w Kulowje zasydla. „Runje za nje budźe nowa pěstowarnja wulke wolóženje“, praji Susanne Kockert.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND