Romantica z reju a improwizaciju

póndźela, 07. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Serbska reja před Serbskim domom bě sobotu wječor jedyn z njeličomnych poskitkow we wobłuku nakupowanskeje nocy Romantica.  Foto: Carmen Schumann Serbska reja před Serbskim domom bě sobotu wječor jedyn z njeličomnych poskitkow we wobłuku nakupowanskeje nocy Romantica. Foto: Carmen Schumann

Wulkej nakupowanskej nocy Romantica w Budyšinje je sobotu wječor wjedro trochu klubu činiło. Přiwšěm mějachu wopytowarjo rjane dožiwjenje, a wikowarjo běchu tohorunja spokojom.

Budyšin (CS/SN). Dobru naladu we wobłuku nakupowanskeje nocy Romantica rozpřestrěwaše sobotu wječor na Budyskim Póstowym naměsće 1. serbska kulturna brigada. Po tym zo dyrbješe prěni tak mjenowany flashmob w 16.30 hodź. sylneho dešća dla wupadnyć, mějachu holcy a hólcy we 18 hodź. potom swój wulki wustup. Zdźěla w serbskej narodnej drasće předstajichu šulerjo znatu reju Šewca. Z njej spytachu publikum sobu zapřijeć. Tak so tež cityjowa managerka Gunhild Mimuß z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom w rejwanju po­spyta.

14. romantica pak skićeše hišće wjace serbskeho. SLA přeprosy wopytowarjow na zjawnu probu baletneje skupiny. Jan Cyž zahori připosłucharjow ze swojimi improwizacijemi k němemu filmej „Cuzy ptak“ z Astu Nielsen. Njewobstajneho wjedra dla přepołožichu šminkowanje dźěći do foyera Serbskeho domu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND