Romantica z reju a improwizaciju

póndźela, 07. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Serbska reja před Serbskim domom bě sobotu wječor jedyn z njeličomnych poskitkow we wobłuku nakupowanskeje nocy Romantica.  Foto: Carmen Schumann Serbska reja před Serbskim domom bě sobotu wječor jedyn z njeličomnych poskitkow we wobłuku nakupowanskeje nocy Romantica. Foto: Carmen Schumann

Wulkej nakupowanskej nocy Romantica w Budyšinje je sobotu wječor wjedro trochu klubu činiło. Přiwšěm mějachu wopytowarjo rjane dožiwjenje, a wikowarjo běchu tohorunja spokojom.

Budyšin (CS/SN). Dobru naladu we wobłuku nakupowanskeje nocy Romantica rozpřestrěwaše sobotu wječor na Budyskim Póstowym naměsće 1. serbska kulturna brigada. Po tym zo dyrbješe prěni tak mjenowany flashmob w 16.30 hodź. sylneho dešća dla wupadnyć, mějachu holcy a hólcy we 18 hodź. potom swój wulki wustup. Zdźěla w serbskej narodnej drasće předstajichu šulerjo znatu reju Šewca. Z njej spytachu publikum sobu zapřijeć. Tak so tež cityjowa managerka Gunhild Mimuß z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom w rejwanju po­spyta.

14. romantica pak skićeše hišće wjace serbskeho. SLA přeprosy wopytowarjow na zjawnu probu baletneje skupiny. Jan Cyž zahori připosłucharjow ze swojimi improwizacijemi k němemu filmej „Cuzy ptak“ z Astu Nielsen. Njewobstajneho wjedra dla přepołožichu šminkowanje dźěći do foyera Serbskeho domu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND