Wotličenje bjez porokowanja

srjeda, 09. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Njewotwisni fachowcy su přepruwowali, hač je zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe loni porjadnje hospodarił. Wuslědk nětko předleži. K tomu su tež kritiske přispomnjenja.

Porchow (AK/SN). Zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) je ponowjenje Jědličanskeje wodočisćernje nětko doskónčnje wotzamknył. Tole rjekny jednaćel Hans-Jochen Schöne na wčerawšim posedźenju zaměroweho zwjazka. „Rostlinska čisćernja Jědlica hižo njewobsteji. Smy ju wotstronili a z nowej techniskej připrawu narunali“, Hans-Jochen Schöne rozłoži.

Za mjenowanu naprawu planowachu spočatnje 190 000 eurow, kotrež su jako spěchowanske srědke přizwolene dóstali. Přetrjebali pak su na kóncu 209 000 eurow. „Hłowna přičina bě, zo je so do zymskeje přestawki woda na twarnišćo zadobyła“, rjekny jednaćel AZV. Přidatne wudawki je Sakska natwarna banka mjeztym připóznała, a radźićeljo jim wčera tohorunja přihłosowachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND