Młody wodźer awta so ćežko zranił

štwórtk, 24. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Ćežke wobchadne njezbožo sta so wčera wječor na zwjazkowej dróze B 96. Z Budyšina do Małeho Wjelkowa jěducy 23lětny muž bě w lěwej křiwicy kontrolu nad swojim Audijom zhubił, do nasypa zrazył a so na to zwróćił. Při tym so ćežko zrani. Kameradojo­ wjacorych wohnjowych woborow městno njezboža zawěsćichu a je zrumowachu. Młodeho muža dowjezechu do chorownje. Policija nětko přepytuje, kak je k wobchadnemu njezbožu dóšło. Foto: Rocci Klein

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND