Puć po spisowaćelu pomjenowany

pjatk, 25. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Na swojim poslednim posedźenju lěta je Worklečanska gmejnska rada wčera jednohłósnje rozsudźiła, puć mjez Worklecami a Hornim Hajnkom pomjenować jako Šćežku Jurja Brězana.

Worklecy (aha/SN). Kaž wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) wčera rozłoži, běchu so do toho dokładnje zaběrali, kak móhli Jurja Brězana w jeho ródnej wsy trajnje z pomjenowanjom dróhi česćić. Tak rozjimachu wjacore móžnosće, a jako najlěpša ideja so wopokaza, wot spisowaćela rady wužiwany pućik wot jeho bydlenja w Hornim Hajnku do ródneje wsy po nim pomjenować. Rozsud tež přeswědčiwje wopodstatnichu, wšako kryje so pomjenowany wotrězk z Krabatowym pućom. Na te wašnje tohorunja tych na Jurja Brězana skedźbnjeja, kotřiž snano z kolesom po Krabatowym puću jědu.

Je wotpohladane, zo budu perspektiwnje na wjacorych městnach podłu puća wo wuznamnym spisowaćelu na wotpowědnje wuhotowanych tafličkach informować. Po jich zhotowjenju w serbskej a němskej rěči je předwidźane, wotkryće zwjazać z dostojnej zjawnej swjatočnosću.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND