Zawod móža dale rozšěrić

póndźela, 28. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

W Pěskečanskim metal předźěłacym zawodźe Ziegler ma tež wjele Serbow swoje dźěłowe městno. Dokelž ma předewzaće dosć nadawkow, mysla tam na nowe produkciske hale.

Pěskecy (HS/SN). Lětuše předposlednje posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady tele dny w Pěskečanskej wohnjowobornej gratowni je so runje na prawym městnje wotměło. Na dnjowym porjedźe stejachu mjez druhim nowe wuhoto­wanje wohnjowych wobornikow a plany za rozšěrjenje metal předźěłaceho zawoda Ziegler na bliskim přemysłownišću Při jězoru.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND