Ze spěwom, hudźbu a paslenjom adwent witali

póndźela, 28. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Swjaty Mikławš a swjata Borbora staj sobotu na swójbnym adwentnym popołdnju w Konjecach pobyłoj.  Foto: Alfons Handrik Swjaty Mikławš a swjata Borbora staj sobotu na swójbnym adwentnym popołdnju w Konjecach pobyłoj. Foto: Alfons Handrik

Konjecy (aha/SN). Wulce přiwabliwy swójbny swjedźeń bjez komerca bě so­botu mjeztym šeste adwentne popoł­dnjo na dworje Konječanskeho towarstwoweho domu „Delany“. Předsydka Domowinskeje skupiny Konjecy-Šunow Kerstin Mauwowa witaše na połnje wobsadźenej­ žurli wjace hač sto hosći, přewažnje swójby z dźěćimi, z Konjec a Šunowa, ale tež ze susodnych delanskich wsow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND