Ze spěwom, hudźbu a paslenjom adwent witali

póndźela, 28. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Swjaty Mikławš a swjata Borbora staj sobotu na swójbnym adwentnym popołdnju w Konjecach pobyłoj.  Foto: Alfons Handrik Swjaty Mikławš a swjata Borbora staj sobotu na swójbnym adwentnym popołdnju w Konjecach pobyłoj. Foto: Alfons Handrik

Konjecy (aha/SN). Wulce přiwabliwy swójbny swjedźeń bjez komerca bě so­botu mjeztym šeste adwentne popoł­dnjo na dworje Konječanskeho towarstwoweho domu „Delany“. Předsydka Domowinskeje skupiny Konjecy-Šunow Kerstin Mauwowa witaše na połnje wobsadźenej­ žurli wjace hač sto hosći, přewažnje swójby z dźěćimi, z Konjec a Šunowa, ale tež ze susodnych delanskich wsow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND