Zwón ma dale zwonić

wutora, 29. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjesna rada chce w Konječanskej kapałce nowu techniku připrawić

Konjecy (aha/SN). Wjesna rada Šunow-Konjecy je wšěch wobydlerjow na swoje wčerawše posedźenje do Konječanskeho towarstwoweho domu „Delany“ přeprosyła. Mjeztym dwě lěće wukonja Frank Šołta zamołwitu funkciju wjesneho předstejićerja. Po jeho słowach maja tam wjacore chutne naležnosće rozrisać, a to nanajspěšnišo.

Tak chcedźa zaručić, zo zwón na Konječanskej kapałce tež přichodnje trójce wob dźeń zwoni – rano w šesćich, připołdnju w dwanaćich a wječor w šesćich. Regina Šołćina na to skedźbni, zo čini so to­ wot lěta 1894, jako bu kapałka w nowogotiskim stilu ze swojim 20 ki­logramow ćežkim zwonom wot biskopa Ludwiga Wahla poswjećena. Twar płaćeše tehdy něšto wjace hač 4 000 hriwnow. Swoju pod pomnikoškitom stejacu drohoćinku­ sej Konječenjo přewšo waža.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND