Próstwje znowa njewotpowědowali

srjeda, 30. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wotpohlad předewzaćela, twarić wo­srjedź lěsa na Kaponicy pola Radworja běrowowe a hospodarske twarjenje, we wsy tuchwilu diskusiju wuwabja. Na zašłym posedźenju gmejnskeje rady su radźićeljo próstwu znowa wotpokazali.

Radwor (SN/BŠe). Předewzaće Reclay Forest, kotrež ma swoje sydło w zapadoněmskim Herbronje, wobsedźi na Kaponicy 700 hektarow lěsa. Hajnik, kiž so wo lěs stara, ma swój běrow tuchwilu w Budyšinje. Zo móhł swoje dźěło porjadnje wukonjeć, a zo bychu mašiny za wobhospodarjenje hnydom na městnje byli, je nuznje hospodarske twarjenje trěbne. Kaž předewzaćel Martin Schürmann napřećo SN wobkrući, jedna so tu wo dom z běrowom, ze słužbnym bydlenjom, rumnosću za chłódźenje a gratownju we wobjimje něhdźe 130 kwadratnych metrow, kotrež ma na lěsnej łuce nastać. Twarjenje by transportnu logistiku njesměrnje wolóžiło. „Sym zwólniwy žadanjam wobswětoweho ministerstwa wotpowědować“, wón zwurazni. Wobmyslenja gmejnskich radźićelow njemóže tuž zrozumić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk