Solidnje hospodarili

štwórtk, 08. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rozestajeja so z ćežkim pjenježnym połoženjom

Trjebin (AK/SN). W lěće 2016 je gmejna Trjebin ze swojimi k dispoziciji stejacymi srědkami jara zlutniwje hospodariła. Tole podšmórny komornica Carmen Petrick na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. „Njejsmy ani wšitke zaplanowane pjenjezy wudali“, rjekny Petrick w swojej rozprawje wo tuchwilnym stawje financow. Po jeje słowach je gmejna mjenje deficita nadźěłała hač spočatnje wočakowane.

Ćežke a napjate połoženje komuny wuchadźa z toho, zo dyrbi Trjebin dochody zašłych lět z přemysłoweho dawka Vattenfallej, nětko LEAG, wróćić. Za lěta wot 2002 hač do 2010 wučinja tale suma něhdźe 1,1 milion eurow. Jasne njeje, kelko sej energijowy koncern za lěta wot 2011 do 2013 wróćo žada. Gmejnsku kasu tele wróćenja chětro poćežuja. Nimo toho sej tež Swobodny stat Sakska pje­njezy wot Trjebina žada, mjenujcy tak mjenowany dawk bohatych. Dale gmejnu poćežuje, zo so přichodne lěta per­sonalne kóšty tarifoweho přiměrjenja dla zwyša.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND