Zhromadnje přećiwo wulkowokrjesej

pjatk, 09. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Baršć (HA/SN). Po tym zo bě braniborske nutřkowne ministerstwo w oktobrje konkretny plan k zwoprawdźenju wobšěrneje wokrjesneje reformy wozjewiło, spřećiwjenje spochi přiběra. Předwidźane je, zo změje Kraj Braniborska wot lěta 2019 jenož hišće dźewjeć wokrjesow a zo wostanje Podstupim jeničke bjezwokrjesne město. Tuchwilu ma 14 wokrjesow a tři bjezwokrjesne města Choćebuz, Frankfurt nad Wódru a Podstupim.

Wosebje razne spjećowanje komunalnych politikarjow, opozicije a wobydlerjow jewi so w južnym dźělu Braniborskeje. Knježaca koalicija SPD a Lěwicy chcyła tamniše tři wokrjesy Srjewja-Nysa, Hornje Błóta-Łužica a Halštrow-Łobjo zjednoćić a zhromadnje z městom Choćebuzom wulkowokrjes z mjenom Delnja Łužica wutworić. W nim by něhdźe 500 000 ludźi bydliło. Wokrjes by z někak 5 000 kwadratnymi kilometrami tak wulki był kaž zwjazkowy kraj Posaarska, kotryž ma šěsć wokrjesow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND