Zhromadnje přećiwo wulkowokrjesej

pjatk, 09. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Baršć (HA/SN). Po tym zo bě braniborske nutřkowne ministerstwo w oktobrje konkretny plan k zwoprawdźenju wobšěrneje wokrjesneje reformy wozjewiło, spřećiwjenje spochi přiběra. Předwidźane je, zo změje Kraj Braniborska wot lěta 2019 jenož hišće dźewjeć wokrjesow a zo wostanje Podstupim jeničke bjezwokrjesne město. Tuchwilu ma 14 wokrjesow a tři bjezwokrjesne města Choćebuz, Frankfurt nad Wódru a Podstupim.

Wosebje razne spjećowanje komunalnych politikarjow, opozicije a wobydlerjow jewi so w južnym dźělu Braniborskeje. Knježaca koalicija SPD a Lěwicy chcyła tamniše tři wokrjesy Srjewja-Nysa, Hornje Błóta-Łužica a Halštrow-Łobjo zjednoćić a zhromadnje z městom Choćebuzom wulkowokrjes z mjenom Delnja Łužica wutworić. W nim by něhdźe 500 000 ludźi bydliło. Wokrjes by z někak 5 000 kwadratnymi kilometrami tak wulki był kaž zwjazkowy kraj Posaarska, kotryž ma šěsć wokrjesow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND