Spěšny internet je wulki zaměr

wutora, 13. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Runja druhim komunam tež Dźěwinska derje wě, zo je spěšny internet rozsudny­ infrastrukturny faktor. Hač pak móža swójski podźěl za to zapłaćić, tuchwilu hišće jasne njeje.

Dźěwin (AK/SN). W lěće 2016 je Dźěwinska gmejna solidnje a zlutniwje hospodariła. „Wotzamknjemy je z dobrym wuslědkom“, podšmórny komornica Carmen Petrick na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Pod smužku maja poměrnje snadny deficit 20 000 eurow. Tón móhli samo pomjeńšić, dokelž wočakuja hišće přepokazanja z dochodo­weho dawka,­ kaž komornica rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND