Kino swójbam přeco zaso wjeselo wobradźa

wutora, 13. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez wopytowarjemi na dnju wotewrjenych duri Wojerowskeho kina bě Petra Krahl ze swojimaj wnučkomaj Nilsom und Erikom.  Foto: Andreas Kirschke Mjez wopytowarjemi na dnju wotewrjenych duri Wojerowskeho kina bě Petra Krahl ze swojimaj wnučkomaj Nilsom und Erikom. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). Wojerowske kino CineMotion so dołhodobnje na nowy čas digitalneje techniki nastaja. To podšmórny Gerd Sprecher – mjeztym sydomnaće lět nawoda kina – njedźelu na dnju wotewrjenych­ duri. Wopytowarjo zbliska a zdaloka su přišli, zo bychu sej tež di­gitalnu techniku wobhladali.

„Modernizowany foyer kina ma dospołnje nowy barbny koncept z lubo­znje skutkowacymi čornymi, čerwjenymi a złotymi barbnymi nuansami“, Gerd Sprecher lětušu imensnu inwesticiju wopodstatni. W měrcu a aprylu běchu předrumnosć kina z nowym předawanskim blidom wuhotowali. Město třoch maja tam nětko pjeć kasow. To předań lisćikow­ wolóža. Runje wječory pjatk a sobotu su derje wopytane. Kompletnje ponowjene je wšitke pjeć zachodnych duri.“ Wobłuki wrotow nad žurlemi a přestrjency po chódbach nětko bóle wabja a skutkuja“, nawoda rjekny. „Kładźemy wažnosć na detaile.“ Město jednorych tafličkow pyši złoćane pismo durje a sćěny w foyeru. Dospołnje wobnowili su tam lampy, meble a přestrjency. Hosćo­ maja so witani čuć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND