Kino swójbam přeco zaso wjeselo wobradźa

wutora, 13. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez wopytowarjemi na dnju wotewrjenych duri Wojerowskeho kina bě Petra Krahl ze swojimaj wnučkomaj Nilsom und Erikom.  Foto: Andreas Kirschke Mjez wopytowarjemi na dnju wotewrjenych duri Wojerowskeho kina bě Petra Krahl ze swojimaj wnučkomaj Nilsom und Erikom. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). Wojerowske kino CineMotion so dołhodobnje na nowy čas digitalneje techniki nastaja. To podšmórny Gerd Sprecher – mjeztym sydomnaće lět nawoda kina – njedźelu na dnju wotewrjenych­ duri. Wopytowarjo zbliska a zdaloka su přišli, zo bychu sej tež di­gitalnu techniku wobhladali.

„Modernizowany foyer kina ma dospołnje nowy barbny koncept z lubo­znje skutkowacymi čornymi, čerwjenymi a złotymi barbnymi nuansami“, Gerd Sprecher lětušu imensnu inwesticiju wopodstatni. W měrcu a aprylu běchu předrumnosć kina z nowym předawanskim blidom wuhotowali. Město třoch maja tam nětko pjeć kasow. To předań lisćikow­ wolóža. Runje wječory pjatk a sobotu su derje wopytane. Kompletnje ponowjene je wšitke pjeć zachodnych duri.“ Wobłuki wrotow nad žurlemi a přestrjency po chódbach nětko bóle wabja a skutkuja“, nawoda rjekny. „Kładźemy wažnosć na detaile.“ Město jednorych tafličkow pyši złoćane pismo durje a sćěny w foyeru. Dospołnje wobnowili su tam lampy, meble a přestrjency. Hosćo­ maja so witani čuć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND