Pruwowanje wobstała

wutora, 13. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

To bě nowum w skutkowanju Budyskeho wokrjesneho sejmika: Prěni raz je społnomócnjena za serbske naležnosće wokrjesnym radźićelam wo swojej dźěławosći rozprawjała a namjety w zmysle płódneje dwurěčnosće w krajnoradnym zarjedźe podała. To je Regina Krawcowa wobsa­howje derje zmištrowała. Radźićeljo tuž zhonichu, zo wona wě, što chce. To je tež krajny rada Michael Harig přiznał. Zo je tam wosoba, kotraž nastupajo serbske zajimy tež jemu „na porsty“ hlada, njeje wón snano do toho zwučeny był.

Reginje Krawcowej njebě lochko před wokrjesnym sejmikom rěčeć. Trochu drje so wona tež boješe, swój publikum prawje njedocpěć. Nutřkowny njeměr drje njemóžeše zatajić, to wšak je čłowjeske. Z wče­rawšeho posedźenja je pak wona skru­ćena wušła. Z druhimi słowami: pruwowanje wobstała, sebjewědomje skrućene, na dobro našeho ludu. Axel Arlt

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND