Za hrajkanišćo trjebaja spěchowanje

srjeda, 14. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Róžant (aha/SN). Na poslednim posedźenju rady gmejny Ralbicy-Róžant w lěće 2016 pod nawodom druheho zastupowaceho wjesnjanosty Michała Šołty (SWZ) wobdźělichu so wjacori zajimowani wobydlerjo kaž tež zastupjerjo staršiskeje přirady Ralbičanskeje pěstowarnje „Dr. Jurij Młynk“. Mjez druhim chcychu woni zhonić stejišćo gmejnskeje rady nastupajo móžne nowe hrajkanišćo pěstowarnje, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND