Twarja dalšu wodočisćernju

srjeda, 14. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W Bórkhamorje su započeli modularnu wodočisćernju twarić. Prjedy hač móža module nastajeć, pak su wotpowědne přihoty trěbne. Tak su na přikład staw dnowneje wody na pjeć metrow znižili. Tuchwilu dźěłaja tam fachowcy Grodkowskeho předewzaća Primm w nadawku wodo- a hłubokotwarskeje firmy z błótowskich Bobolc. Mjeztym hižo přihotowana je roła, po kotrejž ma woda ze Sprjejčanskeje ryny do připrawy běžeć. Foto: Jost Schmidtchen

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND