Financne połoženje so polěpšiło

pjatk, 16. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (UM/SN). Dwójny etat za lěće 2017 a 2018 je Zhorjelski wokrjesny sejmik schwalił. Hinak hač minjene lěta planuja – znajmjeńša z wida komornika – samo nadbytk. Nimo toho chcedźa deficit lěta 2016 wurunać. Přiwšěm jewi so mjez radźićelemi tež kritika.

Diskusije wo etaće běchu w Zhorjelskim wokrjesnym sejmiku w zašłosći zwjetša tajke něšto kaž kolektiwne žałosćenje. Přewulke běchu dźěry, kotrež mějachu płatać, přesnadny běše wuhlad, zo so tole polěpši. W diskusiji wo dwójnym etaće 2017/18 bě tomu hinak. We wo­běmaj lětomaj so wokrjesej poradźi, znajmjeńša na papjerje, stajnje něhdźe 2,2 milionaj eurow dochodoweho nadbytka wuzbytkować. Tole samo dosaha, deficit lěta 2016 wurunać. Wotpowědnje lóštnje móžeše financny decernent Thomas Gampe (njestronjan) ličby prezen­tować. „Naše połoženje je so polěpšiło, dokelž mamy wjace dochodow“, Gampe rjekny. Zwjazk je wokrjesej wjace pjenjez přepokazać móhł. Situacija móhła hišće lěpša być, njedyrbjeli-li někotre gmejny koncernej Vattenfallej dočasa płaćene přemysłowe dawki wróćić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND