Eficientne a wobswětej wotpowědne

wutora, 27. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Jednaćel Wojerowskich zastaranskich zawodow Steffen Grigas, wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) a prokurist firmy YADOS Olaf Besser (wotlěwa) su symbolisce na čerwjeny knefl za oficialny start noweje energijoweje centrale stłóčili.  Foto: Andreas Kirschke Jednaćel Wojerowskich zastaranskich zawodow Steffen Grigas, wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) a prokurist firmy YADOS Olaf Besser (wotlěwa) su symbolisce na čerwjeny knefl za oficialny start noweje energijoweje centrale stłóčili. Foto: Andreas Kirschke

Milinu a ćopłotu za Wojerowsku Łužisku kupjel produkuja nětko direktnje na městnje. To zaruča minjeny štwórtk startowana blokowa tepjenska milinarnja jako nowa energijowa centrala Wojerowskich zastaranskich zawodow (VBH) při Łužiskej kupjeli.

Wojerecy (AK/SN). Nowu blokowu tepjensku milinarnju tepja ze zemskim płunom. Dohromady 700 000 eurow nałožichu VBH za připrawu, kotraž dźěła wodnjo a w nocy. Kaž jednaćel VBH Steffen Grigas praji, zaručeja kupjeli tak dospołnu potrjebu miliny. „Nimo toho dodawamy milinu do zjawneje syće VBH. Potrjebu kupjele za ćopłotu spjelnja připrawa po 89 procentach. W časach najwjetšeje potrjeby bjerjemy zbytk ćopłoty z dalnoćopłotneje syće“, jednaćel rozłožuje. Po jeho słowach słuži tale syć zdobom jako skład za ćopłotne mnóstwo, kotrež su w blokowej tepjenskej milinarni produkowali a hakle pozdźišo trjebaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND