Eficientne a wobswětej wotpowědne

wutora, 27. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Jednaćel Wojerowskich zastaranskich zawodow Steffen Grigas, wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) a prokurist firmy YADOS Olaf Besser (wotlěwa) su symbolisce na čerwjeny knefl za oficialny start noweje energijoweje centrale stłóčili. Foto: Andreas Kirschke Jednaćel Wojerowskich zastaranskich zawodow Steffen Grigas, wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) a prokurist firmy YADOS Olaf Besser (wotlěwa) su symbolisce na čerwjeny knefl za oficialny start noweje energijoweje centrale stłóčili. Foto: Andreas Kirschke

Milinu a ćopłotu za Wojerowsku Łužisku kupjel produkuja nětko direktnje na městnje. To zaruča minjeny štwórtk startowana blokowa tepjenska milinarnja jako nowa energijowa centrala Wojerowskich zastaranskich zawodow (VBH) při Łužiskej kupjeli.

Wojerecy (AK/SN). Nowu blokowu tepjensku milinarnju tepja ze zemskim płunom. Dohromady 700 000 eurow nałožichu VBH za připrawu, kotraž dźěła wodnjo a w nocy. Kaž jednaćel VBH Steffen Grigas praji, zaručeja kupjeli tak dospołnu potrjebu miliny. „Nimo toho dodawamy milinu do zjawneje syće VBH. Potrjebu kupjele za ćopłotu spjelnja připrawa po 89 procentach. W časach najwjetšeje potrjeby bjerjemy zbytk ćopłoty z dalnoćopłotneje syće“, jednaćel rozłožuje. Po jeho słowach słuži tale syć zdobom jako skład za ćopłotne mnóstwo, kotrež su w blokowej tepjenskej milinarni produkowali a hakle pozdźišo trjebaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND