Nowe lěto měrnje witali poručenje

póndźela, 02. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na mnohich městnach Łužicy skićeše so silwestersku nóc podobny fantastiski wobraz kaž tule w Budyšinje. Na měrliwe wašnje su ludźo nowe lěto witali. Haru činjachu jeničce praskotaki a rakety njeličomnych wohnjostrojow.  Foto: SN/Maćij Bulank Na mnohich městnach Łužicy skićeše so silwestersku nóc podobny fantastiski wobraz kaž tule w Budyšinje. Na měrliwe wašnje su ludźo nowe lěto witali. Haru činjachu jeničce praskotaki a rakety njeličomnych wohnjostrojow. Foto: SN/Maćij Bulank

Policija w Hornjej Łužicy silwestersku nóc wulce zapřimnyć njetrjebała

Budyšin (SN/JaW). Lěto 2016 je nimo a wjetšina ludźi po cyłym swěće je nowe lěto z wulkimi wohnjostrojemi witała. Tež w Hornjej Łužicy su to na měrliwe wašnje činili. Zwony zwonjachu a wohnjostroje běchu widźeć. Wosebje nad Kamjenskim njebjom postajachu w nocy na 1. januar błyski raketow a ropot praskotakow prěnje mjeńšiny noweho lěta. Byrnjež ludźo znowa tójšto pjenjez za praskotaki wudali, bě prěni zaćišć na nowolětnym dnju, zo su na serbskich wsach mjenje praskali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND