Nowe lěto měrnje witali poručenje

póndźela, 02. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na mnohich městnach Łužicy skićeše so silwestersku nóc podobny fantastiski wobraz kaž tule w Budyšinje. Na měrliwe wašnje su ludźo nowe lěto witali. Haru činjachu jeničce praskotaki a rakety njeličomnych wohnjostrojow.  Foto: SN/Maćij Bulank Na mnohich městnach Łužicy skićeše so silwestersku nóc podobny fantastiski wobraz kaž tule w Budyšinje. Na měrliwe wašnje su ludźo nowe lěto witali. Haru činjachu jeničce praskotaki a rakety njeličomnych wohnjostrojow. Foto: SN/Maćij Bulank

Policija w Hornjej Łužicy silwestersku nóc wulce zapřimnyć njetrjebała

Budyšin (SN/JaW). Lěto 2016 je nimo a wjetšina ludźi po cyłym swěće je nowe lěto z wulkimi wohnjostrojemi witała. Tež w Hornjej Łužicy su to na měrliwe wašnje činili. Zwony zwonjachu a wohnjostroje běchu widźeć. Wosebje nad Kamjenskim njebjom postajachu w nocy na 1. januar błyski raketow a ropot praskotakow prěnje mjeńšiny noweho lěta. Byrnjež ludźo znowa tójšto pjenjez za praskotaki wudali, bě prěni zaćišć na nowolětnym dnju, zo su na serbskich wsach mjenje praskali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND