Spodobna hodźina rozpominanja

póndźela, 02. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Klemens Čórlich a jeho dźěći Lukas, Thea a Greta (wotprawa) su sobotu silwesterski koncert w Baćońskej cyrkwi wuhotowali.  Foto: Alfons Handrik Klemens Čórlich a jeho dźěći Lukas, Thea a Greta (wotprawa) su sobotu silwesterski koncert w Baćońskej cyrkwi wuhotowali. Foto: Alfons Handrik

Baćoń (aha/SN). Jako staj na kóncu lěta 2004 Uwe Macka a jeho mandźelska Marija prěni raz w Baćońskej wosadnej cyrkwi wuhotowałoj swjatočny meditatiwny koncert, bě to wopytowarjam z nimale wšitkich wosadow wokřewjace dožiwjenje. Tehdy poradźeny pospyt je so mjeztym z dobrej tradiciju stał. Tak móžeše sobotu na poslednim dnju lěta 2016 Baćoński farar Gerat Wornar w połnej wobsadźenej cyrkwi witać zajimcow na 13. rozpominanski nyšpor na proze do noweho lěta. Wo hudźbne poskitki postara so tónraz swójba Klemensa Čórlicha z Kulowa.

Pod nawodom 19lětneho Lukasa Čórlicha zanjesechu jeho nan Klemens a sotře, 17lětna Thea a 15lětna Greta, z wuměłskej dokonjanosću „Přadła je Marja kudźałku“, „Kral w žłobiku“ a dalše twórby. Na prěčnymaj pišćałkomaj zahorištej Thea a Greta z „Andantinom espressivo“ Benoita Tranquillea Berbiguiera runje tak kaž Lukas na pišćelach z „Ave Maria“ Jana Pawoła Nagela. K rozmyslowanju pohnuwachu přitomnych w Božim domje modlitwa wo radosć kaž tež próstwy, poćahowace so na aktualnu swětowu situaciju. Přednjesłoj stej je Franciska Hojerowa a Klawdija Hejdušcyna.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND