Rumnosć za lěpše wukubłanje

pjatk, 06. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hamorska gmejna podpěruje wohnjowych wobornikow w Rychwałdźe

Hamor (AK/SN). W Rychwałdskej wohnjowobornej gratowni chce Hamorska gmejna třěšny poschod na wukubłansku rumnosć wutwarić. „Tak spjelnimy wjelelětne přeće wohnjowych wobornikow. Smy wo naležnosći hižo wjacore razy diskutowali“, podšmórny nawodnica twarskeho zarjada Cortina Kokles na zašłym posedźenju Hamorskeje gmejnskeje rady. Naprawu za rekonstrukciju gratownje su radźićeljo jednohłósnje wobzamknyli. Projekt płaći dohromady 40 000 eurow. Štwórćinu toho zaruna gmejna, tamne 75 procentow su spěchowanske srědki swobodneho stata, kotrež přewostaja po wohnjowobornych směrnicach sakskeho nutřkowneho ministerstwa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND