Prawy puć namakać je ćežko

wutora, 10. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wo zwóńkowskej słužbje w Róžeńčanskej cyrkwi rěčeli

Róžant/Ralbicy (JK/SN). Wjelelětneho zwóńka Róžeńčanskeje cyrkwje Tomaša Glawša su minjenu njedźelu w Róžeńce po dopołdnišich kemšach rozžohnowali. Wobšěrnych powołanskich nadawkow dla njemóže Róžeńčan słužbu we a wokoło putniskeje cyrkwje hižo wukonjeć. Sčasom bě wón to wosadnemu fararjej Šćěpanej Delanej, kiž je za Róžeńčansku swjatnicu zamołwity, zdźělił a jeho zdobom prosył naslědnika abo rozrisanje za słužbu­ namakać. Farar Delan bě so móžnych kandidatow prašał, ale bjez wuspěcha­. Zetka so tuž z někotrymi z nich a z dotalnym zwóńkom wčera wječor na Ralbičanskej farje, zo by z nimi wo tym rěčał, kak móhli tuchwilny problem rozrisać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND