Prěni wothłós wjele lubjacy

srjeda, 11. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wobjed přihotuje Alarcon Cardenas-Hančik (naprawo) hižo wot ranja. Wšědnje wjace hač dwěsćě porcijow chce być derje a słódnje zwarjene. Na probu pomha jemu Daniel Macka z Dobrošic, kiž so dalšeho zhromadneho dźěła z nowym Ralbičanskim kucharjom nadźija.  Foto: Jan Kral Wobjed přihotuje Alarcon Cardenas-Hančik (naprawo) hižo wot ranja. Wšědnje wjace hač dwěsćě porcijow chce być derje a słódnje zwarjene. Na probu pomha jemu Daniel Macka z Dobrošic, kiž so dalšeho zhromadneho dźěła z nowym Ralbičanskim kucharjom nadźija. Foto: Jan Kral

Nowy kuchar w Ralbicach dobry zazběh měł

Ralbicy (JK/SN). Prěnje połdra tydźenja w Ralbičanskej šulskej kuchni je Alarcon Cardenas-Hančik ze swojim mustwom derje zmištrował, a jeho rezimej po prěnich dnjach je přewšo pozitiwny. Wón dotal słód šulerjow runje tak trjechi kaž wšěch tych, kotřiž sej wobjed z Ralbic skazaja. Za to ma wšak dosć nazhonjenja. Do Ralbičanskeho časa bě hižo we wšelakich Drježdźanskich hotelach warił, mjez druhim w Steigenbergeru a Hiltonje. Tam bě zamołwity za wšitke jědźe z bohateho poskitka mjezynarodneje gastronomije. Wot solotjow přez juški hač k pječenjam a desertam móžeše so wupruwować a wukmanić. Tež zymne bifeje a wulke wobjedy z wjacorymi jědźemi je přihotował a warił. Samo patiseriju, krónu warjenja po swójskich słowach, wón wobknježi a runje tak móže słódne wudźěłki z muki pjec.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND