Pěstowarni insektowy hotel darili

pjatk, 13. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na projekće Kamjenskeje kubłanskeje towaršnosće wobdźěleni migranća su dźensa Njebjelčanskej pěstowarni insektowy hotel přepodali.  Foto: Feliks Haza Na projekće Kamjenskeje kubłanskeje towaršnosće wobdźěleni migranća su dźensa Njebjelčanskej pěstowarni insektowy hotel přepodali. Foto: Feliks Haza

Njebjelčicy (SN/MWj). Tak mjenowany insektowy hotel maja nětko w Njebjelčanskej pěstowarni „Jan Skala – Barbojte kamuški“. Tón pak sej holcy a hólcy kupili njejsu, ale dóstachu jón dźensa dopołdnja darjeny.

Darićeljo, požadarjo azyla, su zapřijeći do projekta Kamjenskeje kubłanskeje towaršnosće ­(KABI) w Njebjelčanskej socialnej dźěłarni na kromje wsy. Po tym zo je tam wobšěrny projekt z dołhodobnje bjezdźěłnymi wuběžał, dósta KABI spěchowanske srědki přizwolene, zo móža w Njebjelčicach dźesać migrantow rěčnje wukubłać a jim tež praktiske dźěło zmóžnić. Tak woni jenož němsku rěč njewuknu, ale tež insektowe hotele twarja. „Runočasnje chcychmy jich dalokož móžno do našeje gmejny integrować a jim filozofiju našeje wsy zbližić, štož wšak rěčnje cyle jednore njebě“, rozłoži Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU). Zrodźichu tuž ideju, pěstowarskim dźěćom tajki hotel darić­ a tak dźěl wsy bliže zeznać.

Kamjenska kubłanska towaršnosć jako stoprocentne předewzaće Budyskeho wokrjesa runje tak kaž Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak so nětko nadźijataj­, zo móža projekt rozšěrić a wjace požadarjam azyla zmóžnić, w Njebjelčicach wuknyć a za wužitny zaměr­ praktisce dźěłać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND