Pěstowarni insektowy hotel darili

pjatk, 13. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na projekće Kamjenskeje kubłanskeje towaršnosće wobdźěleni migranća su dźensa Njebjelčanskej pěstowarni insektowy hotel přepodali.  Foto: Feliks Haza Na projekće Kamjenskeje kubłanskeje towaršnosće wobdźěleni migranća su dźensa Njebjelčanskej pěstowarni insektowy hotel přepodali. Foto: Feliks Haza

Njebjelčicy (SN/MWj). Tak mjenowany insektowy hotel maja nětko w Njebjelčanskej pěstowarni „Jan Skala – Barbojte kamuški“. Tón pak sej holcy a hólcy kupili njejsu, ale dóstachu jón dźensa dopołdnja darjeny.

Darićeljo, požadarjo azyla, su zapřijeći do projekta Kamjenskeje kubłanskeje towaršnosće ­(KABI) w Njebjelčanskej socialnej dźěłarni na kromje wsy. Po tym zo je tam wobšěrny projekt z dołhodobnje bjezdźěłnymi wuběžał, dósta KABI spěchowanske srědki přizwolene, zo móža w Njebjelčicach dźesać migrantow rěčnje wukubłać a jim tež praktiske dźěło zmóžnić. Tak woni jenož němsku rěč njewuknu, ale tež insektowe hotele twarja. „Runočasnje chcychmy jich dalokož móžno do našeje gmejny integrować a jim filozofiju našeje wsy zbližić, štož wšak rěčnje cyle jednore njebě“, rozłoži Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU). Zrodźichu tuž ideju, pěstowarskim dźěćom tajki hotel darić­ a tak dźěl wsy bliže zeznać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND