Njewjedro wobornikam wulke wužadanje było

wutora, 17. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Silvio Čórlich, Michał Maywald a Achim Měrćink (wotlěwa) na hłownej zhromadźiznje wohnjoweje wobory Šunow-Konjecy  Foto: Alfons Handrik Silvio Čórlich, Michał Maywald a Achim Měrćink (wotlěwa) na hłownej zhromadźiznje wohnjoweje wobory Šunow-Konjecy Foto: Alfons Handrik

Konjecy (aha/SN). Hóstna stwa Konječanskeho towarstwoweho domu bě wobsadźena, jako witaše tam nawoda wohnjoweje wobory Šunow-Konjecy, wyši hašenski mišter Silvio Čórlich, minjeny pjatk kameradow na lětnu hłownu zhromadźiznu. Zhladujo na minjene lěto, jako swjećeše wobora 75. róčnicu załoženja, naliči Čórlich aktiwity wobornikow, wukonjane w dohromady 1 380 słužbnych hodźinach. Cyłkownje ma tamniša wobora 34 čłonow w přerěznej starobje 37 lět. 26 z nich wukonja aktiwnu słužbu, mjez nimi jedna žona.

Šěsć razow su kameradow delanskeje wobory loni alarmowali, z toho trójce k hašenju wohenja. Wulke wužadanje bě zasadźenje po njewjedrje 26. junija, jako bě pomoc wo­bornikow jara prašana. Nimo toho dyrbjachu Klóštersku wodu na kritiskich městnach w Konjecach a Šunowje kontrolować. K wjace hač sto zasadźenskim hodźinam dóńdźe nimo toho přez wobchadne njezbožo z dwěmaj zranjenymaj kónc nowembra. Dale skedźbni rozprawjer na dalekubłanja a zwu­čowanja kaž tež na hladanje techniki a wohnjowoborneho gratu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND