Njewjedro wobornikam wulke wužadanje było

wutora, 17. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Silvio Čórlich, Michał Maywald a Achim Měrćink (wotlěwa) na hłownej zhromadźiznje wohnjoweje wobory Šunow-Konjecy Foto: Alfons Handrik Silvio Čórlich, Michał Maywald a Achim Měrćink (wotlěwa) na hłownej zhromadźiznje wohnjoweje wobory Šunow-Konjecy Foto: Alfons Handrik

Konjecy (aha/SN). Hóstna stwa Konječanskeho towarstwoweho domu bě wobsadźena, jako witaše tam nawoda wohnjoweje wobory Šunow-Konjecy, wyši hašenski mišter Silvio Čórlich, minjeny pjatk kameradow na lětnu hłownu zhromadźiznu. Zhladujo na minjene lěto, jako swjećeše wobora 75. róčnicu załoženja, naliči Čórlich aktiwity wobornikow, wukonjane w dohromady 1 380 słužbnych hodźinach. Cyłkownje ma tamniša wobora 34 čłonow w přerěznej starobje 37 lět. 26 z nich wukonja aktiwnu słužbu, mjez nimi jedna žona.

Šěsć razow su kameradow delanskeje wobory loni alarmowali, z toho trójce k hašenju wohenja. Wulke wužadanje bě zasadźenje po njewjedrje 26. junija, jako bě pomoc wo­bornikow jara prašana. Nimo toho dyrbjachu Klóštersku wodu na kritiskich městnach w Konjecach a Šunowje kontrolować. K wjace hač sto zasadźenskim hodźinam dóńdźe nimo toho přez wobchadne njezbožo z dwěmaj zranjenymaj kónc nowembra. Dale skedźbni rozprawjer na dalekubłanja a zwu­čowanja kaž tež na hladanje techniki a wohnjowoborneho gratu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND