Zaběraja so z cyrkwjemi orienta

štwórtk, 19. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Smochćicy (SN). Mjeztym 14. raz wotměje so wot 8. do 12. februara w Smochćicach zymska akademija, kotruž katolska akademija Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa a Dom biskopa Bena zhromadnje zarjadujetej. Rozpad statow kaž Iraka a Syriskeje a z tym zwisowace ­wojerske konflikty wjedu k prašenju, ­kotru rólu njeislamske mjeńšiny přichodnje změja a hač scyła přežiwja. Póńdźe předewšěm wo křesćanow, kotřiž su po muslimach z wotstawkom najwjetša ­nabožinska skupina a su sylnje přesćěhani.

Cyrkwje orienta, wosebje te, kotrež njesłušeja ke grjeksko-ortodoksnym, su pola nas lědma znate. Jich stawiznam, přitomnosći a nabožnemu žiwjenju so zymska akademija lětsa wěnuje. Za nju su wěcywustojnych referentow zdobyli. Tak předstaji dr. Gisa Bauer cyrkwje a konfesije křesćanstwa po wšěm swěće; dr. Dirk Ansorge rozłoži nastaće, stawizny a teologiju cyrkwjow orienta; wo aktualnej situaciji křesćanow w orienće rozprawja dr. Matthias Vogt.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND