Přihotuja informaciski system

wutora, 24. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Budyski wokrjes, měsće Kamjenc a Wojerecy kaž tež gmejna Sprjewiny Doł poskićeja informaciski system nastupajo dźěło wokrjesneho sejmika kaž tež měšćanskeju a gmejnskeje rady. We wobłuku jich internetneje prezentacije maja wobydlerjo a radźićeljo stajnje swójski přistup. Z tajkim systemom na přikład njezhoni zajimc jenož dnjowy porjad zjawneho dźěla posedźenjow gremijow, ale ma zdobom dohlad do wšitkich z podatymi dypkami dnjoweho porjada zwisowacych dokumentow a předłohow k wobzamknjenju. Informaciski sys­tem je zdobom archiw. Štož w interneće njewidźiš, to potwjerdźi Sabine Spiering z gmejnskeho zarjadnistwa Sprjewiny Doł: „Tajki system wolóža dźěło zarjadnistwa nastupajo přihot, wuhódnoćenje a wotličenje posedźenjow našeje gmejnskeje rady.“

Město Budyšin chce informaciski system po móžnosći lětsa zawjesć, na čimž hižo zaměrnje dźěła. W Běłej Wodźe a w Zhorjelskim krajnoradnym zarjedźe tajku spomóžnu inwesticiju přihotuja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND