Projekt pochowanskeho lěsa sam pochowany

srjeda, 25. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace hač 900 ludźi je ze swojim podpismom podpěrało iniciatiwu, zo ma pola Kamjenca tak mjenowany pochowanski lěs nastać, štož měješe alternatiwa k pochowanju na pohrjebnišću być. Tele předewzaće pak je nětko po wšěm zdaću zwrěšćiło. Iniciatorojo chcedźa podobne projekty na druhich městnach podpěrać.

Kamjenc (UM/SN). Pochowanski lěs we wokolinje Kamjenca najprjedy raz žadyn njebudźe. Po tym zo su radźićeljo gmejny Haselbachtal projekt wotpokazali, njewidźi město Kamjenc žanu móžnosć, předewzaće zwoprawdźić. Wuslědk posedźenja radźićelow bě runje tak jasny kaž njewočakowany. Jenož jenički z 15 radźićelow bě za pochowanski lěs, dwanaćo hłosowachu přećiwo njemu a dwaj so hłosa wzdaštaj. Marion Junge bě chětro zadźiwana, přetož „signale do toho běchu hinaše“. Kamjenska zapósłanča Sakskeho krajneho sejma Lěwicy je jedna z iniciatorow projekta prěnjeho pochowanskeho lěsa wuchodneje Sakskeje. Dlěje hač tři lěta bě so wona za njón angažowała a je nětko ćim přesłapjeniša.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND