Za region z wokolnymi gmejnami hromadźe dźěłać

srjeda, 08. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Gmejna Halštrowska Hola ze swojim sydłom na Horach je jedna z komunow, z kotrymiž chce město Wojerecy wušo hromadźe dźěłać.  Foto: Ulrike Herzger Gmejna Halštrowska Hola ze swojim sydłom na Horach je jedna z komunow, z kotrymiž chce město Wojerecy wušo hromadźe dźěłać. Foto: Ulrike Herzger

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy chce zhromadne dźěło z wokolnymi gmejnami zesylnić. Tole podšmórny wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. Jeje čłonojo jednohłósnje wobzamknychu, zo ma Stefan Skora „interkomunalnu dźěłowu skupinu“ wutworić. Tak sćěhowachu radźićeljo namjet frakcijow CDU, SPD a Lěwicy kaž tež Łutowskeho měšćanosty Franka Lehmanna. Wopřijimać ma skupina měšćanostow a wjesnjanostow Wojerec, Njedźichowa, Kulowa, Łaza, Sprjewineho Doła, Halštrowskeje Hole a Łutow kaž tež stajnje jednoho do třoch gmejnskich radźićelow.

„Chcemy so jónu w kwartalu zetkać“, rjekny wyši měšćanosta. Najwažniše temy budu wutwarić zwjazkowu dróhu B 97 do ­směra na Drježdźany, zachować železniski­ zwisk z Wojerec do Drježdźan a ­Zhorjelca, Šibojski jězor turistisce wotkryć­ a wuwiwać, šěrokopasmowu syć za spěšny internet rozšěrić a infrastrukturu na Wojerowskej industrijnej pře­strjeni polěpšić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND