Najwyša „wěža“ bórze padnje

wutora, 14. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Dny 110 metrow wysokeje tepjernje na sewjernej kromje Budyšina su ličene.  Foto: Uwe Menschner Dny 110 metrow wysokeje tepjernje na sewjernej kromje Budyšina su ličene. Foto: Uwe Menschner

Tepjernja w Ćichońcy „zymna rezerwa“ – Klětu započnu ju torhać

Budyšin (UM/SN). Bohata wěža, Lawska wěža, Stara wodarnja – Budyšin so často město wěžow mjenuje. „Wěža“, kotruž wjetšina wopytowarjow jako prěnju wuhlada, je 110 metrow wysoka tepjernja w Ćichońcy a njeje runjewon turistiska atrakcija. Bórze pak so wona zminje.

Jako započa 1981 prěni kotoł dźěłać, drje sej nichtó myslił njeje, zo by za te­hdyši čas přikładna tepjernja w Budyskim měšćanskim dźělu Ćichońca (Teichnitz) jeno starobu 36 lět docpěła. W tychle lětdźesatkach so wobraz wjace hač sto metrow wysokeho wuhenja, kiž tepjernju kaž tež susodnu platownju přesahowaše, Budyšanam kaž tež wopytowarjam města do wědomja zašćěpi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND