Spěšnosć při šuli wobmjezować

srjeda, 15. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wulke Ždźary (MFü/SN). Na naprašowanje gmejnskeho radźićela Reika Stephana (CDU) rozprawješe nawoda gmejnskeho hłowneho zarjada Sven Koppen čłonam Łazowskeje gmejnskeje rady na jich zašłym posedźenju wo tym, zo běchu kónc januara zastupjerjo gmejny hromadźe ze zastupjerjemi wokrjesa při Wulkoždźarowskej zakładnej šuli. Na městnje wobhladachu sej tam wobchadnu situaciju.­ Kaž Koppen wobkrući, su rjadowanja nadróžneho wobchada tak změnjene, zo hodźi so wobmjezowanje spěšnosće na 30 kilometrow na hodźinu jednorišo zwoprawdźić. Po posudźowanju wokrjesnych fachowcow Wulkoždźarowske kubłanišćo wšitke wuměnjenja za to spjelnja. Tak móhli wotpowědnu próstwu wokrjesej zapodać. Fachowcy pak běchu na to skedźbnili, zo ma tuchwilne rjadowanje z warnowanskim znamješkom „Kedźbu, dźěći“ wjetšu hódnotu hač wobmjezowanje na 30 km/h.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND