Plan zaso sčasom předpołožić

štwórtk, 16. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Najwjetši dźěl ponowjenja Worklečanskeje sportownje je zakónčeny. Nětko dźěłaja tam hłownje kachlicarjo a molerjo. Hala je jedne ćežišćo lětušich gmejnskich předewzaćow. Foto: Jan Kral Najwjetši dźěl ponowjenja Worklečanskeje sportownje je zakónčeny. Nětko dźěłaja tam hłownje kachlicarjo a molerjo. Hala je jedne ćežišćo lětušich gmejnskich předewzaćow. Foto: Jan Kral

Worklečanska gmejna sej lětsa tójšto předewzała

Worklecy (JK/SN). Byrnjež lěto hišće poměrnje młode było, ma wjetšina gmejnow Budyskeho wokrjesa hižo konkretne předstawy wo lětušim hospodarskim planje. Te wone tež trjebaja, wšako dyrbja, hladajo na dźeń a mjenje přiražkow ze stron wokrjesa a kraja, eficientnje hospodarić. A spěchowanske srědki so jenož w snadnej měrje za wulke přede­wzaća gmejnow wupłaća.

Tež Worklečanska gmejna je sej za lěto 2017 tójšto předewzała. Wo hospodarskim planje radźićeljo drje hakle na přichodnymaj posedźenjomaj wuradźuja. Hižo nětko pak wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) wě, što móhło na kóncu lěta na stronje­ ze spjelnjenymi nadawkami stać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND