Tež serbske barby w šuli zapřijeć

pjatk, 17. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Na nowy Slepjanski němsko-serbski šulski centrum skedźbnja dotal jenož wulka tafla. Twarske dźěła maja so nalěto­ zahajić. Hižo nětko pak su wo tym­ rěčeli, kotre barby chcedźa za kubłanišćo­ wužiwać.

Slepo (AK/SN). Za twar němsko-serbskeho šulskeho centruma Slepo ma so wothłosowany a moderny koncept barbow wužiwać. Tole podšmórnyštaj Antje Schraps a Robert Günther z inženjer­skeho běrowa ze sakskeho Lichtensteina na zašłym posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady. Wonaj předstajištaj radźićelam prěni naćisk koncepta, kotryž orientuje so na aktualnym stawje planowanja kubłanišća kaž tež na nazhonjenjach z druhich šulow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND