Měnjenska symjenjowa bursa mnohich přiwabiła

póndźela, 20. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Organizator bursy Karl Pirk, plahowarka Ines Maletzky z Łaza, wjesnjanosta Tomaš Čornak a Alfons Bulank ze Šunowa (wotlěwa) Foto: Alfons Handrik Organizator bursy Karl Pirk, plahowarka Ines Maletzky z Łaza, wjesnjanosta Tomaš Čornak a Alfons Bulank ze Šunowa (wotlěwa) Foto: Alfons Handrik

Njebjelčicy (aha/SN). W mjenje towarstwa za zachowanje mnohotnosće wužitnych rostlin a Njebjelčanskeje gmejny witaše Tomaš Nowak wčera wulku syłu zajimcow, kotřiž su sej na 2. měnjensku symjenjowu bursu dóšli.

Hižo 1986 běchu entuziasća, kotřiž starosćiwje na pozhubjowace so družiny wužitnych rostlin zhladowachu, čestnohamtsce skutkowace towarstwo załožili. Zaměr je zachować kulturny pokład na witalnych a robustnych regionalnych rostlinach. Jeho čłonojo dźě wědźa, zo genetiska mnohotnosć zežiwjenje čłowjeka a skotu zaruča a zo leži w njej potencial za dalewuwiće a regionalne přiměrjenje rostlinskich družin tež hladajo na klimatiske změny.

Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) bě wčera jara spokojom. Wjac hač 150 wopytowarjow, w přiběracej měrje tež ludźo gmejny, je składnosć wužiło a so wot něhdźe dźesać poskićerjow symjenjow poradźować dać. Radlubje chcedźa so nětko tež w plahowanju robustnych družin pospytać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND