30. žonjace póstnicy swjećili

póndźela, 27. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Pyšne brazilske samba-rejwarki z Němcow zarjadowachu so jako 31. wobraz mjez cyłkownje 89 do sobotneho Kulowskeho karnewaloweho  ćaha. Wone žnějachu, runja mnohim dalšim skupinam na 30. žonjacych póstnicach, za swoje kostimy wjele připóznaća . Alfons Handrik Pyšne brazilske samba-rejwarki z Němcow zarjadowachu so jako 31. wobraz mjez cyłkownje 89 do sobotneho Kulowskeho karnewaloweho ćaha. Wone žnějachu, runja mnohim dalšim skupinam na 30. žonjacych póstnicach, za swoje kostimy wjele připóznaća . Alfons Handrik

Z 89 pisanymi wobrazami telko kaž hišće ženje w Kulowje

Kulow (aha/SN). Po wichorojtych dnjach minjeny tydźeń wabješe sobotu poměrnje rjane wjedro tysacy ludźi do Kulowa, zo bychu sej wobhladali žonjacy póstniski ćah. Tón wšak je tam wot lěta 1988 z tradiciju. Bě to potajkim třicety raz, zo wuhotowachu žony a holcy do róžoweje póndźele tež swoje póstnicy.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Serbskopazličanki, kotrež běchu lětsa prěni króć ze swójskim wobrazom w norskim ćahu zastupjene, pokazachu so w rjanych barbach tučele.
dalši wobraz (2) Koslowske žony z kraja wikingow šěrjachu tu a tam tróšku stracha.
dalši wobraz (3) Na minjeny hodowny čas dopominachu Koćinjanki jako hodowne štomiki.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND