30. žonjace póstnicy swjećili

póndźela, 27. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Pyšne brazilske samba-rejwarki z Němcow zarjadowachu so jako 31. wobraz mjez cyłkownje 89 do sobotneho Kulowskeho karnewaloweho  ćaha. Wone žnějachu, runja mnohim dalšim skupinam na 30. žonjacych póstnicach, za swoje kostimy wjele připóznaća . Alfons Handrik Pyšne brazilske samba-rejwarki z Němcow zarjadowachu so jako 31. wobraz mjez cyłkownje 89 do sobotneho Kulowskeho karnewaloweho ćaha. Wone žnějachu, runja mnohim dalšim skupinam na 30. žonjacych póstnicach, za swoje kostimy wjele připóznaća . Alfons Handrik

Z 89 pisanymi wobrazami telko kaž hišće ženje w Kulowje

Kulow (aha/SN). Po wichorojtych dnjach minjeny tydźeń wabješe sobotu poměrnje rjane wjedro tysacy ludźi do Kulowa, zo bychu sej wobhladali žonjacy póstniski ćah. Tón wšak je tam wot lěta 1988 z tradiciju. Bě to potajkim třicety raz, zo wuhotowachu žony a holcy do róžoweje póndźele tež swoje póstnicy.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Serbskopazličanki, kotrež běchu lětsa prěni króć ze swójskim wobrazom w norskim ćahu zastupjene, pokazachu so w rjanych barbach tučele.
dalši wobraz (2) Koslowske žony z kraja wikingow šěrjachu tu a tam tróšku stracha.
dalši wobraz (3) Na minjeny hodowny čas dopominachu Koćinjanki jako hodowne štomiki.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND