30. žonjace póstnicy swjećili

póndźela, 27. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Pyšne brazilske samba-rejwarki z Němcow zarjadowachu so jako 31. wobraz mjez cyłkownje 89 do sobotneho Kulowskeho karnewaloweho ćaha. Wone žnějachu, runja mnohim dalšim skupinam na 30. žonjacych póstnicach, za swoje kostimy wjele připóznaća . Alfons Handrik Pyšne brazilske samba-rejwarki z Němcow zarjadowachu so jako 31. wobraz mjez cyłkownje 89 do sobotneho Kulowskeho karnewaloweho ćaha. Wone žnějachu, runja mnohim dalšim skupinam na 30. žonjacych póstnicach, za swoje kostimy wjele připóznaća . Alfons Handrik

Z 89 pisanymi wobrazami telko kaž hišće ženje w Kulowje

Kulow (aha/SN). Po wichorojtych dnjach minjeny tydźeń wabješe sobotu poměrnje rjane wjedro tysacy ludźi do Kulowa, zo bychu sej wobhladali žonjacy póstniski ćah. Tón wšak je tam wot lěta 1988 z tradiciju. Bě to potajkim třicety raz, zo wuhotowachu žony a holcy do róžoweje póndźele tež swoje póstnicy.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Serbskopazličanki, kotrež běchu lětsa prěni króć ze swójskim wobrazom w norskim ćahu zastupjene, pokazachu so w rjanych barbach tučele.
dalši wobraz (2) Koslowske žony z kraja wikingow šěrjachu tu a tam tróšku stracha.
dalši wobraz (3) Na minjeny hodowny čas dopominachu Koćinjanki jako hodowne štomiki.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND