Jutrowne jejka z Mikowa po wšej Łužicy znate

štwórtk, 02. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Loni k jutram je Beatris Sachse (naprawo) na Ladušec burskim statoku w Chrjebi Nowej Wsy Kathleen Weihrauch (nalěwo) a jeje dźowce Sandrje z Rěčic rozłožiła, kak so jutrowne jejka po serbskej tradiciji debja.  Foto: Jost Schmidtchen Loni k jutram je Beatris Sachse (naprawo) na Ladušec burskim statoku w Chrjebi Nowej Wsy Kathleen Weihrauch (nalěwo) a jeje dźowce Sandrje z Rěčic rozłožiła, kak so jutrowne jejka po serbskej tradiciji debja. Foto: Jost Schmidtchen

Mikowčanka Beatris Sachse wobdźěla so wot lěta 2008 na wubědźowanju wo najrjeńše­ serbske jutrowne jejko. Tež za lětuše 64. wurisanje chce swoju kolekciju zapodać. Hač do jutřišeho pjatka je za to hišće chwile.

W fakultatiwnej wučbje serbšćina B na Hućinjanskej šuli je so Beatris Sachse jako dźewjećlětna z debjenjom jutrownych jejkow zeznajomiła. Tak su potom doma w Hućinje w swójbje jejka debili. Wukubłana šwalča za muži tule swójbnu tradiciju hač do dźensnišeho swěrnje dale wjedźe. Do jeje šwalčernje w Mikowje ludźo rady přichadźeja. W jutrownym času móža tam tež serbske jutrowne jejka z jeju wušikneju rukow kupować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND