Tójšto zwoprawdźić móhli

pjatk, 03. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Běła Woda (AK/SN). Město Běła Woda dóstanje lětsa wot energijoweho koncerna LEAG cyłkownje 350 000 eurow. Pjenjezy maja zarunać poćeženja woby­dlerjow přez Wochožansku wuhlowu jamu. Tole předwidźi dojednanje wobeju stron wo dalšim zhromadnym dźěle.

Konkretnje dóstanje město za wobłuk hospodarstwo a zarjadnistwo 10 000 eurow. Dalšich 10 000 eurow dźe do wobłuka přiroda a wobswět, do kotrehož słuša hłownje wuhotowanje města. 190 000 eurow maja za žiwjensku kwalitu a infrastrukturu k dispoziciji, štož móža přede- wšěm za spěchowanje towarstwow, šulow a pěstowarnjow nałožić. 80 000 eurow je za kulturu kaž tež za ponowjenje sportowych arealow. 45 000 eurow dóstanje Běła Woda za hórnistwowe nadawki a 15 000 za wodowy naprawowy plan.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND