Nowa forma dialoga zahajena

wutora, 07. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Za forum z wyšim měšćanostu Budyšina jedne prašenje serbsce podate było

Budyšin (SN/at). Z wobydlerskim forumom „Budyšin – dźensa a jutře“ je radnica sprjewineho města minjeny pjatk w Kamjentnym domje nowy format mjezsobneje wuměny myslow z měšćanami zahajiła. Něhdźe sto ludźi je přišło, zo bychu wotmołwy wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa (njestronjan) na prašenja słyšeli, kotrež běchu wobydlerjo pisomnje zapodali abo kotrež su wobdźělnicy za blidom na žurli stajili.

Mjez zapodatymi 60 prašenjemi běštej dwě ze serbskim pozadkom, kaž rjekny to moderator zarjadowanja Markus ­Gießler na naprašowanje SN. „Richard Bígl zapoda swoju naležnosć samo w serbskej rěči: ,Hdy budu busowe zastanišća w měsće dwurěčnje popisane?‘“, wón rozłoži. Druhe prašenje měrješe so na dwurěčnosć w měsće: Hdy so akterojo zhromadnosće za jedne blido sydnu? Wobě prašeni njejsu w Kamjentnym domje wobjednali. Nastupajo dwurěčne popisanje busowych zastanišćow posrědkuje radnica prašenje dale zaměrowemu wobchadnemu zwjazkej Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON). To pisaja Richardej Bíglej tež we wotmołwje. Wón a ći, kotrychž prašenje njebu na forumje stajene, dóstanu wotmołwu z radnicy.

Pod ćežišćom kubłanska a socialna politika Alexander Ahrens wobkrući, zo trjebaja w měsće nowu dźěćacu dnjowu přebywarnju. Hač móže to tež Waldorfska być, chcyše David Both wědźeć. Ma-li to swobodny nošer być, rozsudźi wo tym koncept, rjekny Ahrens.

Tematika wobydlerskeho wobdźělenja, kotruž bě lawski wěžer Andreas Thronicker na přikładźe wuměłskeho wuhotowanja kružneho wobchada w nowym měsće direktnje načał, žadaše sej podpěru twarskeje měšćanostki Juliany Naumann (njestronjanka). Wona rysowaše, w kotrej fazy projekta je dotal wotpohladane wobydlerjow zapřijeć. Wot nich chce twarske zarjadnistwo wědźeć, što ma so tam pokazać, a formuluje z přećow wuměnjenja za wuměłcow. Z předpołoženych naćiskow ma fachowa komisija dwaj wuzwolić, z kotrejuž so měšćenjo za doskónčny rozsudźa.

Wobdźělnicy kaž tež zarjadowarjo běchu spokojom. Na poskićenym live-streamje je zdźěla 65 ludźi forum w interneće sćěhowało. Dalše tajke zarjadowanja budu. Potom mataj nimo Alexandera Ahrensa tež měšćanostaj dr. Robert Böhmer a Juliane Naumann na fachowe prašenja wotmołwjeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND