Haru a proch njewotwisnje měrić

štwórtk, 09. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wotewrjene prašenja wobydlerjow nastupajo přichod Wochožanskeje brunicoweje jamy kaž tež poćežowanja z haru a prochom chce Trjebinska gmejna 23. meje na wobydlerskej zhromadźi­znje rozłožić.

Trjebin (AK/SN). Spočatk decembra 2016 běchu Trjebinscy gmejnscy radźićeljo šefej­ sakskeje statneje kenclije dr. Fritzej Jaeckelej (CDU) list pósłali a w nim na hoberske poćežowanja komuny přez haru, proch, spadowacu dnownu wodu a wupowědźene komunalne poradźowanje skedźbnili. Na wčerawšim posedźenju předčita jim wjesnjanostka Kerstin Antonius (Trjebinske wolerske zjednoćenstwo) wotmołwu dr. Jaeckela. Wón zwuraznja swoje zasadne zrozumjenje za starosće wobydlerjow, nima pak za trěbne, haru a proch dokładnišo pruwować dać, tohorunja nic drobny proch. Z problemom, zo ma Trjebinska gmejna tójšto přemysłoweho dawka wróćić, ma so přisłušny referat statneje kenclije zaběrać.

Miłoražan a tamniši hosćencar Wolfgang Martin wčera podšmórny, zo měli so na wobydlerskej zhromadźiznje w meji­ zasadne prašenja stajeć. Jemu dźe wo špatny staw pućow wokoło Miłoraza runje tak kaž wo haru a proch. Na wuslědkach dotalnych měrjenjow Martin njedwěluje, ale na jich wuhódnoćenju. Wčera tuž namjetowaše, zastupjerjow Freibergskeho wyšeho hórnistwoweho zarjada Sakskeje na woby­dlersku zhro­madźi­znu sobu přeprosyć, štož wjaco­ri radźi­ćeljo a wobydlerjo podpěrowachu.

Radźićel Tilo Niemz namjetowaše, haru­ a proch njewotwisnje wot energi­joweho koncerna LEAG měrić dać. „Trjebamy tajke njewotwisne měrjenje“, přihłosowaše jemu radźićelka Petra Rübesam. „Změjemy-li zaso jenož powšitkowne wuslědki zarjadow, njetrjebamy so dźiwać, jeli na wobydlersku zhromadźi­znu jenož mało zajimcow přińdźe.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND