Wobjězd bórze twarić započnu

srjeda, 15. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Planuja cyłkownje dwanaće milionow eurow

Wojerecy (AK/K/SN). Wulke nakładne wozydła njebudu w bliskim přichodźe wobchad w samych Wojerecach hižo poćežować. Wo to postara so twar wobjězda zwjazkoweje dróhi B 97 wuchodnje města. „Wobjězd Wojerec je scyła dobry přinošk k wjetšej wobchadnej wěstoće“, wuzběhnje Isabel Siebert, nowinska rěčnica Sakskeho krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad (LASuV), kotryž ma projekt na starosći.

Na wuchodnej kromje Wojerec běchu loni we wobšěrnej měrje kładli nowe roły­ za pitnu wodu kaž tež za dalnoćopłotu. Zamołwite instancy za wone medije, mjez druhim transportownja płuna ONTRA­ a Wojerowske zastaranske za­wody, běchu wšitke dźěła same wuwje­dli. Drježdźanski krajny zarjad jako twarski knjez je wudawki za to sobu přewzał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND