Wobjězd bórze twarić započnu

srjeda, 15. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Planuja cyłkownje dwanaće milionow eurow

Wojerecy (AK/K/SN). Wulke nakładne wozydła njebudu w bliskim přichodźe wobchad w samych Wojerecach hižo poćežować. Wo to postara so twar wobjězda zwjazkoweje dróhi B 97 wuchodnje města. „Wobjězd Wojerec je scyła dobry přinošk k wjetšej wobchadnej wěstoće“, wuzběhnje Isabel Siebert, nowinska rěčnica Sakskeho krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad (LASuV), kotryž ma projekt na starosći.

Na wuchodnej kromje Wojerec běchu loni we wobšěrnej měrje kładli nowe roły­ za pitnu wodu kaž tež za dalnoćopłotu. Zamołwite instancy za wone medije, mjez druhim transportownja płuna ONTRA­ a Wojerowske zastaranske za­wody, běchu wšitke dźěła same wuwje­dli. Drježdźanski krajny zarjad jako twarski knjez je wudawki za to sobu přewzał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND