Pjenjezy za nowotwar nimaja

pjatk, 17. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo wo połoženju w pěstowarni a horće rěčeli

Róžant (JK/SN). Móžny nowotwar Ralbičanskeje pěstowarnje je čłonow gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant na jich wčerawšim posedźenju zaběrał. Kaž druhi zastupowacy wjesnjanosta Michał Šołta (Swobodne wolerske zjednoćenstwo Delany) zdźěli, poby wón ze zamołwitej za financy w zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe Francisku Čapikowej spočatk měrca­ na Budyskim młodźinskim zarjedźe, zo byštaj so wo tym informowałoj, hač je móžno w Ralbicach nowu pěstowarnju twarić a kotre móžnosće finan­cowanja maja. Do toho bě so wón z na­wodomaj wyšeje a zakładneje šule kaž tež ze zastupjerjemi Serbskeho šulskeho towarstwa jako nošerjom pěstowarnje wo situaciji w šulomaj, horće a pěstowarni dorozumił. Wuslědk bě, zo je za wšitkich najlěpše rozrisanje, ručež móžno nowu pěstowarnju twarić. Dotalna hodźała so potom jako hort wužiwać. Hižo nětko maja za njón wuwzaćne rjadowanje, wšako­ dyrbi so tam wšědnje 110 hortowych dźěći zastarać. Rumnosće w šu­lomaj hižo ani za wuwučowanje nje­dosahaja, wo horće ani njerěčo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND