Nazhonjenja staršich sej wažić a dorost kubłać

póndźela, 20. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Za 50lětnu přisłušnosć ke Kobličanskej wohnjowej woborje je Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) Gottharda Krala z Koblic počesćił.  Foto: Andreas Kirschke Za 50lětnu přisłušnosć ke Kobličanskej wohnjowej woborje je Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) Gottharda Krala z Koblic počesćił. Foto: Andreas Kirschke

Wulke Ždźary (AK/SN). Z cyłodnjowskim wohnjowobornym poskitkom na Wulkoždźarowskej zakładnej šuli zesylnja Łazowska gmejnska wohnjowa wobora swoje dźěło z dorostom. „Wot spočatka měrca wotměwa so wučba kóždy štwórtk“, rozprawješe nawoda gmejnskeje wobory Torsten Hansen minjeny pjatk na hłownej zhromadźiznje. Dwanaće šulerjow 2. do 4. lětnika so na poskitku wobdźěla.

Dźěło z dorostom je jedne z ćežišćow Łazowskich woborow. Tak chcedźa nowych wobornikow zdobyć a motiwować. „Za to dyrbimy tež po nowych pućach kročić“, namołwješe Torsten Hansen. Wón móhł sej předstajić, zo wobornicy wobydlerjam swoje dźěło předstaja abo zo so starši na cyłodnjowskim poskitku swojich dźěći wobdźěla. Jako dalši nadawk do přichoda mjenowaše Hansen, zhromadne dźěło jědnaće wjesnych woborow a pjeć dorostowych skupin polěpšić, z woborami wokolnych gmejnow lěpje hromadźe dźěłać a swój wohnjowoborny plan dokónčić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND