Za hinašimi móžnosćemi pytać

wutora, 21. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna njemóže swójski podźěl za nowu pěstowarnju zwjesć

Róžant (JK/SN). Najpozdźišo po tym zo běchu sej zastupjerjo Budyskeho młodźinskeho zarjada wobstejnosće w Ralbičanskimaj šulomaj kaž tež w tamnišej pěstowarni wobhladali, dóńdźechu woni k přeswědčenju, zo je jenički wupuć napjatu situaciju rozrisać, twarić nowu pěstowarnju. To wšak tež gmejna Ralbicy-Róžant rady chce a by to radšo hnydom hač pozdźišo zwoprawdźiła. Wo nowotwarje na posedźenjach gmejnskeje rady hižo dlěje wuradźuja. Wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU), jeho zastupjerjej Tomaš Bjeńš a Michał Šołta (wobaj Swobodne wolerske zjednoćenstwo Delany) kaž tež radźićeljo wědźa, kak wulka ma pěstowarnja być a kelko móhła płaćić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND