Z krótkimi programami hosći wabić

štwórtk, 23. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Što mamy hinak činić, zo by zazběh lětušeho Mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica“ 22. junija w Budyšinje wjace měšćanow na Hród wabił? Z podpěru města su změny planowane, festiwalny flair na Hłownym torhošću dožiwić móc.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND