Młodostnych a swójby přichodnje sylnišo zapřijeć

póndźela, 27. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nowy předsyda Krabatoweho wjesneho kluba & domizniskeho towarstwa we Wulkich Ždźarach je nětko Steffen Mühl (stejo). Foto: Andreas Kirschke Nowy předsyda Krabatoweho wjesneho kluba & domizniskeho towarstwa we Wulkich Ždźarach je nětko Steffen Mühl (stejo). Foto: Andreas Kirschke

Wulke Ždźary (AK/SN). Z dźesać wosobow wopřijacym předsydstwom chce Wulkoždźarowski Krabatowy wjesny klub & domizniske towarstwo sylnišo we wsy skutkować. „Tři impulsy su rozsudne: Krabat, wjesne žiwjenje a zwjazanosć z domiznu“, podšmórny nowy předsyda Steffen Mühl minjeny pjatk na wólbnej zhromadźiznje w Krabatowym nowym wudworu. „Dotalne zarjadowanja chcemy dale wjesć. Widźu pak tež potencial za nowe ideje, kaž za filmowe wječory abo za serbskorěčny kurs.“

Towarstwu přisłuša 110 čłonow. Z měšanym chórom, rjemjeslniskej skupinu, dźiwadłowej skupinu a z poskitkami za seniorow so radźi rumnosće Krabatoweho noweho wudwora wobstajnje wužiwać. Wobydlerjo tam rady swójbne swjedźenje wotměwaja. Derje wužiwane je tohorunja nowe „hrajkanišćo kubołćikow“. Tež młodźina ma w domje wot lěta 2015 swoje rumnosće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND